BILANGAN JPKK DAN JPKKP MENGIKUT NEGERI

BIL.

NEGERI

BILANGAN JPKK/JPKKP

1.

Johor

670

2.

Melaka

316

3.

Perak

829

4.

Terengganu

1,046

5.

Kelantan

636

6.

Pahang

542

7.

Perlis

387

8.

Sarawak

5,976

9.

Wilayah Persekutuan Labuan

27

10.

Kedah

1,025

11.

Negeri Sembilan

393

12.

Selangor

371

13.

Pulau Pinang

363

14.

Sabah

2,853

JUMLAH KESELURUHAN

15,434

*Data sehingga Ogos 2020