LOKASI KEMUDAHAN : KOMPLEKS RAKAN MUDA MARAN
PARLIMEN : MARAN
DUN : LUIT
DAERAH : MARAN
thumb

JENIS KEMUDAHAN : FUTSAL
Alamat: Jalan Maran-Temerloh, 26500, Maran, Pahang
Kadar Sewa (Siang): RM 50.00/sejam
Kadar Sewa (Malam): RM 60.00/sejam
Waktu Operasi: Mengikut tempahan
Pegawai Perhubungan: SOPHIAN B. TUKIMAN
No. Telefon: 013-6890400
Status Kemudahan: Masih baik

Tempat Pendaratan Helikopter

Tempat pendaratan helikopter ini dibuka untuk kegunaan orang awam dengan menghubungi MDM untuk tempahan.

Tempat Pendaratan Helikopter

MM MARAN

Mahkamah Majistret

 • Mendengar kes-kes sivil dengan jumlah pertikaian atau tuntutan tidak melebihi RM100,000.00 (seratus ratus ribu ringgit).
 • Mendengar kesalahan jenayah yang tertakluk kepada hukuman denda dan penjara tidak melebihi 10 tahun penjara atau denda sahaja dan boleh menjatuhkan hukuman tidak melebihi 5 tahun penjara, denda tidak melebihi RM10,000.00 dan/ atau 12 kali sebatan
 • Menyediakan statistik bulanan kes-kes sivil dan jenayah

Pejabat Pendaftaran Mahkamah Rendah

 • Mengawalselia disiplin pegawai dan kakitangan di Unit Pejabat Pendaftaran Mahkamah Rendah
 • Bertanggungjawab terhadap pendaftaran kes-kes sivil dan jenayah di peringkat mahkamah rendah
 • Membuat Pengurusan Kes bagi kes-kes Mahkamah Rendah
 • Mengeluarkan Waran Menahan, Waran Geledah dan lain permohonan daripada pihak berkuasa dan menandatangani Waran Tangkap, Perintah, Perintah untuk mengemukakan, Saman, buku daftar dan lai-lain yang berkaitan termasuklah urusan jaminan bagi kes-kes tangkap.
 • Mengurus semua deraf/perintah bersih, deraf/penghakiman bersih bagi kes-kes Mahkamah Rendah
 • Menandatangani dan meluluskan sepina untuk kehadiran saksi ke Mahkamah untuk perbicaraan
 • Menguruskan jadual bertugas Majistret bagi urusan reman di Mahkamah Majistret Negeri Pahang
 • Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa

Perkhidmatan Veterinar Daerah
 

 • Daftar pelanggan
 • Perkhidmatan klinik
 • Perkhidmatan ambulatori
 • Perkhidmatan veterinar proaktif
 • Pemeriksaan kesihatan
 • Kawalan pergerakan ternakan
 • Kawalan penyembelihan ternakan
 • Penyiasatan penyakit
 • Kawalan penyakit
 • Penguatkuasaan undang-undang
 • Khidmat nasihat
 • Kebajikan haiwan 

Pembangunan Industri Ternakan
 

 • Menerima cadangan dan permohonan projek ternakan
 • Menjalankan perundingan dan penilaian projek ternakan
 • Melaksana projek pembangunan ternakan daerah
 • Memantau pelaksanaan projek ternakan
 • Pengembangan
 • Pembangunan rezab haiwan
 • Banci ternakan
 • Daftar penggunaan tanah
 • Pantau pengeluaran hasil ternakan daerah
 • Pemantauan harga hasil ternakan
 • Kawalan ternakan berkeliaran

18518147 1338278326253674 1575667619117937448 o

 • Melahirkan masyarakat Madani yang menjadikan Islam suatu cara hidup yang sempurna serta memahami dan menghayati ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan As Sunnah.
 • Menegakkan keadilan mengikut hukum-hukum Islam dan bidangkuasa yang diperuntukkan di dalam undang-undang.
 • Memelihara kesucian agama Islam, penganutnya dan institusi-institusi keagamaan daripada ancaman, penyelewengan dan pencerobohan.
 • Meningkatkan mutu pengetahuan, kemahiran dan penghayatan Islam secara bersistematik, efisyen dan berkesan.
 • Menyemarakkan pembangunan fizikal, kerohanian dan spiritual dalam melahirkan individu, keluarga dan ummah yang berketrampilan, agresif dan proaktif.
 • Melaksanakan dasar yang diputuskan oleh Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang dan Kerajaan serta mengikut peraturan-peraturan yang terkandung dalam enakmen-enakmen yang berkaitan dengan agama Islam negeri Pahang.
 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan pembangunan fizikal dan sumber manusia dengan pengurusan yang bersistem, berkesan dan berkualiti.
 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan pembangunan fizikal dan sumber manusia dengan pengurusan yang bersistem, berkesan dan berkualiti.
 • Menguatkuasakan undang-undang agama Islam secara efisyen di dalam melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar.
 • Merancang, menyelaras dan mentadbir pengurusan institusi pendidikan agama Islam negeri Pahang bagi melahirkan insan kamil.
 • Merancang program-program pembangunan institusi keluarga bahagia mengikut hukum syarak dan Undang-Undang Keluarga Islam Pahang.
 • Membuat kajian dan penilaian terhadap isu hal ehwal islam negeri Pahang yang berkaitan dengan aqidah, syariah, moral, sosial, bahan-bahan terbitan, pemakanan dan lain-lain.
 • Mengumpul dan menganalisa data dan maklumat bagi kepentingan keberkesanan produktiviti pengurusan.