Majlis Daerah Maran telah berusaha untuk menyediakan pelbagai kemudahan asas bagi memudahkan segala urusan penduduk kampung. Antara salah satu kemudahan–kemudahan yang disediakan antaranya adalah:

PERPUSTAKAAN DESA KG LUIT

libraryluit

Kepentingan Perpustakaan

Setiap sekolah pasti dilengkapi dengan sebuah perpustakaan. Di perpustakaan terdapat pelbagai jenis bahan bacaan. Antaranya, novel, buku cerita, majalah dan ensiklopedia. Buku-buku yang terdapat di perpustakaan boleh dipinjam dengan menggunakan kad pinjaman. 
 
Melalui buku-buku yang dipinjam dan dibaca dari perpustakaan, kita dapat meningkatklan pengetahuan. Sebagai contoh, jika kita membaca buku tentang sains dan teknologi, kiota dapat menambahkan pengetahuan tentang sains. Pengetahuan yang ditimba itu dapat digunakan dalam mata pelajaran sains di sekolah. 
 
Selain itu, jika kita sering mengunjungi perpustakaan, kita dapat memanfaatkan masa lapang. Oleh itu, masa lapang kita tidak terbuag begitu sahaja. Kita juga tidak terjebak dengan gejala-gejala sosial seperti bergaul dengan budak-budak nakal dan ponteng sekolah.
 
Di samping itu, membaca buku-buku yang terdapat di perpustakaan dapat memberikan hiburan kepada kita. Contohnya, kita akan terhibur dengan cerita-cerita lucu yang dibaca. Kita juga boleh mendapat pengajaran dan iktibar daripada cerita tersebut. Hati kita juga akan tenang dan gembira selepas penat belajar dan mengulang kaji pelajaran.
 
Melalui buku-buku yang dipinjam dan dibaca dari perpustakaan juga akan dapat meningkatkan penguasaan bahasa kita. Contohnya, kita dapat mempelajari kosa kata baharu yang boleh digunakan semula dalam penulisan karangan. Jika kita tidak mengetahui makna sesuatu perkataan pula, bolehlah dirujuk dalam kamus. Secara tidak langsung, kita telah dapat menambahkan perbendaharaan kata.
 
Sesungguhnya, perpustakaan merupakan gedung ilmu yang perlu dikunjungi oleh setiap murid. Janganlah kita mensia-siakan kemudahan yang ada di perpustakaan.