PENGENALAN

Kementerian Pendidkan telah melaksanakan beberapa program bantuan penting antaranya termasuklah Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT). Pada tahun 1975, program ini dilancarkan untuk semua sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Pada tahun 1983, program ini telah diperluas ke semua Sekolah Menengah Agama Kerajaan Negeri dan Sekolah Menengah Agama Rakyat yang berdaftar dengan Majlis / Jabatan / Yayasan Agama Islam Negeri.

MATLAMAT

Memastikan pelajar daripada kalangan ibu bapa atau penjaga yang kurang mampu menerima buku teks SPBT pada minggu pertama sesi persekolahan bermula.

OBJEKTIF

 1. Meringankan beban kewangan yang ditanggung oleh ibu bapa atau penjaga yang kurang mampu.
 2. Memastikan murid daripada keluarga yang kurang mampu tidak tercicir dalam persekolahan mereka.

FUNGSI

 1. Melaksanakan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) bagi semua Sekolah Rendah, Sekolah Menengah dan Sekolah Menengah Agama Rakyat.
 2. Mengawal penggunaan buku teks.

YBM

 
 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  YBTM I 
  YBTM II

1. Melaksanakan program saringan kepada murid yang mempunyai ciri-ciri berkeperluan khas.

2. Melaksanakan ujian/penilaian dengan menggunakan peralatan khas/instrumen standard bagi mengenal pasti masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh kanak-kanak dan MBK.

3. Melaksanakan program intervensi/rehabilitasi bagi meminimakan impak ketidakupayaan kanak-kanak dan MBK.

4. Melaksanakan program intervensi awal dari aspek domain-domain perkembangan bagi kesediaan kanak-kanak ke alam persekolahan.

5. Menyediakan perkhidmatan konsultasi mengikut bidang khusus iaitu Peripatetik, Audiologi, Patalogi Pertuturan Bahasa, Terapi Carakerja dan Psikologi bagi menyokong pendidikan MBK secara menyeluruh.