Perkhidmatan Veterinar Daerah
 

 • Daftar pelanggan
 • Perkhidmatan klinik
 • Perkhidmatan ambulatori
 • Perkhidmatan veterinar proaktif
 • Pemeriksaan kesihatan
 • Kawalan pergerakan ternakan
 • Kawalan penyembelihan ternakan
 • Penyiasatan penyakit
 • Kawalan penyakit
 • Penguatkuasaan undang-undang
 • Khidmat nasihat
 • Kebajikan haiwan 

Pembangunan Industri Ternakan
 

 • Menerima cadangan dan permohonan projek ternakan
 • Menjalankan perundingan dan penilaian projek ternakan
 • Melaksana projek pembangunan ternakan daerah
 • Memantau pelaksanaan projek ternakan
 • Pengembangan
 • Pembangunan rezab haiwan
 • Banci ternakan
 • Daftar penggunaan tanah
 • Pantau pengeluaran hasil ternakan daerah
 • Pemantauan harga hasil ternakan
 • Kawalan ternakan berkeliaran